Армянская Ассоциация Офтальмологов

Армянская Ассоциация Офтальмологов

31.03.2017թ.-ին Ս.Վ. Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնում կայացավ 2012թ-ին հիմնադրված ՀՀ Ակնաբույժների ասոցացիայի նիստը /նախագահ՝ ՀՀ ԱՆ գլխավոր ակնաբույժ, պրոֆեսոր Ա.Ս.Մալայան/, որի ժամանակ քննարկվեցին միության արդիական թելադրանքներից բխող մասնագիտական հարցերը /զեկուցող՝ պրոֆեսոր Ա.Ս.Մալայան/ և ձևվորվեցին մասնագիտական ընկերությունների գործունեության հեռանկարները և նպատակները:

 

Այնուհետև զեկուցումներով ելույթ ունեցան պրոֆ. Ա.Ա. Շաքարյանը, ով պատմեց Մարի-Նուբար ակնաբուժական կլինիկայի ստեղծման պատմությունը՝ հիմնադրումից մինչ մեր օրեր, պրոֆ. Ա.Վարդանյանը՝ ժամանակակից ցանցաթաղանթի որոշ ախտահարումների վերաբերյալ, պրոֆ. Ա.Հովակիմյանը՝ կոպերի և լորձաթաղանթի նորագոյացությունների որոշ տարբերակների մասին, պրոֆ. Ա.Գաբրիելյանը՝ ժամանակակից բժիշկների որակավորման, բժիշկների լիցենզավորման նորագույն օրենսդրական դրույթների մասին և բ.գ.դ. Ա.Ա. Զիլֆյանը՝ ով խոսեց ներակնային ինֆեկցիաների մասին:

 

Եզրափակիչ խոսքով ելույթ ունեցավ պրոֆ. Ա.Ս.Մալայանը:

Председательство

Малаян Александр Сергеевич 


 

Директор Офтальмологического Центра имени С.В. Малаяна 
Доктор медицинских наук, Профессор 
Заведующий кафедрой ,,Глазных болезней» ЕГМИ имени М. Гераци 
Главный офтальмолог МЗ РА 
Академик МАНЭБ и АМТН РФ

Варданян Армен Грачевич 


 

բ.գ.դ., պրոֆ., 
Ս.Վ. Մալայանի անվան ԱԿ 
«Վնասվածքաբանության» բաժանմունքի վարիչ

Овакимян Анна Викторовна
 

բ.գ.դ., դոցենտ, 
Ս.Վ. Մալայանի անվան ԱԿ 
«Աչքի բորբոքային հիվանդությունների» 
բաժանմունքի վարիչ

Арутюнян Рузанна Геворговна


 

բ.գ.թ., դոցենտ, 
Ս.Վ. Մալայանի անվան ԱԿ 
«Մանկական» բաժանմունքի վարիչ

Шакарян Армен Абрамович


 

բ.գ.դ., պրոֆ., 
«Մանկական ակնաբուժության» ամբիոնի վարիչ, 
N1 համալսարանական ԱԿ տնօրեն

Габриелян Аарон Робертович


 

բ.գ.դ.,
«Գապեքս» ԱԿ տնօրեն

Довлатян Тигран Степанович


 

բ.գ.թ.,
«Քանաքեռ-Զեյթուն» ԲԱ ԱԿ 
«Վնասվածքաբանության» բաժանմունքի վարիչ

Овакимян Кристине Вардгесовна


 

«Հովակիմյաններ» ԱԿ տնօրեն

Зилафян Арташес Артоевич


 

բ.գ.դ.,
Երևան քաղաքի գլխավոր ակնաբույժ, 
Տեսողության լազերային կորեկցիայի և աչքի միկրովիրաբուժության կենտրոնի տնօրեն, Ակնաբուժական ծառայության ղեկավար՝ «Շենգավիթ» բժշկական կենտրոնում, ԵՊԲՀ-ի Ակնաբուժության ամբիոնի ավագ դասախոս
 

Малаян Елена Александровна


 

Восканян Лилит Альбертовна


 

Григорян
Георгий Лендрушевич