Ծառայություններ

Ծառայություններ

Կատարակտի վիրահատություն
Կարդալ ավելին
Էքսիմեր-լազերային վիրահատություններ (PRK, LASIK, FemtoLASIK)
Կարդալ ավելին
Կոպերի բնածին, ձեռքբերովի, հետվնասվածքային և կոսմետիկական շտկում
Կարդալ ավելին
Վիտրեոռեթինալ վիրահատություններ
Կարդալ ավելին
Խորը առաջային շերտավոր կերատոպլաստիկա (DALK)
Կարդալ ավելին
Կեռատոկոնուսի կանխում և բուժում cross-linking
Կարդալ ավելին
Գլաուկոմայի բուժում
Կարդալ ավելին
Անհասության ռեթինոպաթիայի վաղ հայտնաբերում և բուժում
Կարդալ ավելին