Ամբլիոպիայի բուժման նոր մեթոդ
«Չոր աչք» համախտանիշի ժամանակ Օմեգա 3 ճարպաթթվի օգտագործման արդյունավետությունը
Պարինոդի օկուլոգլանդուլյար սինդրոմ ասոցացված տուլարեմիայի հետ
Բարդ ռեֆրակիցիայի խանգարումների շտկման հիմունքներին նվիրված սեմինար
  • Santen
  • Magistros
  • Alcon
  • Tomey
  • Leica
  • Ziemer