Պտոզ
Տեսողության տարբեր խանգարումների լազերային շտկում
Վիտրեոռետինալ վիրաբուժություն
ԱՄՆ-ից ժամանած ակնաբույժը՝ Ս.Վ. Մալայանի անվ. ակնաբուժական կենտրոնում
  • Santen
  • Magistros
  • Alcon
  • Tomey
  • Leica
  • Ziemer