Եղջերաթաղանթի հիվանդություններ
Ս.Վ. Մալայանի անվան ակնաբուժական Կենտրոնի Բորբոքային հիվանդությունների բաժանմունքում շարունակաբար կատարվում է եղջրաթաղանթի փոխպատվաստման վիրահատություններ
Ս. Վ. Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնում բացվեց «LookOptic» օպտիկան
37 տարվա գործունենության ամենակարևոր ձեռքբերումը ազգաբնակչության վստահությունն է:
  • Santen
  • Magistros
  • Alcon
  • Tomey
  • Leica
  • Ziemer